۳/۰۵/۱۳۸۹

556


- پسرم، تو برا آیندت چه برنامه ای داری؟
- پدر! من میخوام یه وبلاگ گروهی راه بندازم!

1 غر:

ناشناس در

salam
chejuri mishe jezve nevisandegane weblogetun shod?
mishe tozihat bedin?
tabadole link ham anjam nemidin dg na?kasi ham hatman nabayad ozve weblogetun beshe.
ah

ارسال یک نظر