۳/۰۵/۱۳۸۹

555

"خرمشهر را خداآزاد كرد"
پس بسيج و نيروهاي مردمي اين وسط ...ت بودند ؟!

4 غر:

یک مسافر در

"خرمشهر را خداآزاد كرد"
یعنی از خدا بزرگتر هم پیدا میشه که یه روز ایران رو آزاد کنه؟

یک مسافر در

"خرمشهر را خداآزاد كرد"
یعنی از خدا بزرگتر هم پیدا میشه که یه روز ایران رو آزاد کنه؟

رضا در

باز خوبه خدا "آزاد" کرد
یه جایی همین دور و برا آدما رو "دربند" بدجوری می کنن
گلی به جمال "کردنه خدا"

ناشناس در

شاید گفت خدا آزاد کرد که کسی به خودش نگیره من بودم و ما بودیم و نیروهای من بودن و رفیقام بودن و من و من و من بودیم!!!

خدا رو توی همه کارهات مد نظر قرار بده.. وقتی قرار دادی میبینی که همه کارهارو خدا انجام میده و مخصوصا کارهای مشکل تر رو
مخصوصا آزادسازی خرمشهر

با خدا باش و پادشاهی کن / بی خدا باش و هرچه خواهی کن

ارسال یک نظر