۳/۲۰/۱۳۸۹

570

اگر نعوذبالله، من خدا بودم، آلت مردها را در پیشانی شان قرار می دام و
هر هر به آن ها می خندیدم !
خدا هم نشدیم! اه

1 غر:

سينوره در

خيلي باحال بود..به منهم سر بزن..ها ها ها..پسر ها خوبن واسه خنده..همينطوريشم خنده دارن

ارسال یک نظر