۳/۰۹/۱۳۸۹

562

_ اینارو برای چی گرفتید؟
_ قربان نسبت شون با هم جور درنمیاد!

2 غر:

نورا در

خنده دار و صد البته جالبه نوشته هات
بازم میام..
شما هم تشریف بیار
www.barayjozto.blogfa.com

نورا در

خنده دار و صد البته جالبه نوشته هات
بازم میام..
شما هم تشریف بیار
www.barayjozto.blogfa.com

ارسال یک نظر